Föreningen

Lerdals bystuga

 

Bystugeföreningen - en intresseförening

Lerdals bystugeförening är en intresseförening för de som bor i Lerdal eller på annat sätt har en koppling till Lerdals by och finansieras helt genom medlemsavgifterna.

Genom bystugan kan vi ordna olika aktiviteter för att stärka och utveckla sammanhållningen i byn.

Det ger oss dessutom möjlighet som bybor att samlas i en gemensam lokal.

Bystugan har även använts till studier och dokumentation för att bevara kunskapen om byns historia och dess utveckling.

I samverkan med Lerdals-Hedslunds jordägares samfällighetsförening försöker föreningen vara med och påverka hur byn vidareutvecklas och förändras.

 

BYSTUGAN är Lerdals gamla byskola och det är många av dagens bybor som började sin skoltid här.

BYSTUGAN ägs av bystugeföreningen som fick överta fastigheten från kommunen för en symbolisk summa.

Genom ideellt arbete och med bidrag från bland andra Lerdals-Hedslunds jordägares samfällighetsförening har bystugan renoverats och anpassats till den nya verksamheten

Styrelsen 2018 består av:

Marianne Wennström ordf 070-5788614

Börje Nisensjö kassör och ansv uthyrare 070-6308732

Anita Jonsson 070-3470255

Ulf Liljequist sekreterare 070-2490544

Christer Roos 0248-10806

Thomas Pihlblad 070-8777341

 

 

 

Du kan även nå styrelsen via e-post:

info@Lerdalsbystuga.se

Medlemsavgiften 2018.

 

P.g.a föreningens svaga ekonomi har föreningen tvingats höja medlemsavgiften per hushåll till 200 kr.

Avgiften är oavsett antal medlemmar i hushållet och betalas in på bankgiro 5452-4509.

Glöm inte att ange avsändare på blanketten eller i meddelandefältet när Du betalar via nätet!

Vänligen försök att betala medlemsavgiften senast den 31 mars!

 

Medlemsavgifterna utgör föreningens viktigaste inkomkälla och är en förutsättning för drift och underhåll av Bystugan och Bagarstugan.

Utöver medlemsavgifterna utgörs föreningens enda väsentliga inkomstkälla av uthyrningen. Det är därför angeläget att så många hushåll

som möjligt genom medlemskap ansluter sig till föreningen så att föreningen, och därmed Bystuga och Bagarstuga, kan finnas kvar.

Bystugeföreningen behöver din e-postadress!

 

För att snabbt och enkelt kunna informera Dig som medlem behöver vi din e-postadress.

Den lämnar du enklast genom att skicka e-post till Info@Lerdalsbystuga.se,(klicka på adressen) så vi kan nå dig angående aktiviteter i bystugan.

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved